Eerst een goed en leuk gesprek met u als particulier. Bij ons is bouwen een kwestie van vertrouwen. 

Van Vliet Bouw en Advies - Erkend leerbedrijf
Van Vliet Bouw en Advies - Bouwgarant
Van Vliet Bouw en Advies - Woningborg

Bouwbegeleiding particulieren

Het zou toch mooi zijn om een goed onafhankelijk advies over een kleine of grote verbouwing aan huis te krijgen. Van Vliet Bouw en Advies bespaart u geld en tijd met een vakkundig persoonlijk advies. 

U haalt een deadline niet?

Van Vliet Bouw en Advies wordt ingezet door projectontwikkelaars bij het risico van het niet behalen van deadlines binnen een bouwproject. Per direct ondersteunende directievoering beschikbaar. 

 

Complexe werken. Graag!

Van Vliet Bouw en Advies wordt door de aanwezige kennis en ervaring ingezet als adviseur en uitvoerder voor complexe bouwwerken. Van monumentale werken tot architectonische innovaties. 

 

2019: Meer ruimte dakopbouw

Van Vliet Bouw en Advies is dé Specialist voor het  snel en goed plaatsen van dakterrassen en dakopbouwen. Met minimale overlast voor bewoners en omwonenden. Meer woongenot en ruimte!

Verbouwingen aan en rond uw woning

Van Vliet Bouw en Advies verzorgt voor vele particuliere opdrachtgevers diverse bouwwerkzaamheden aan en rond woningen. Het gaat hierbij om de wat complexere en grotere verbouwingen, die met name zijn gericht op het uitbreiden van woon- en verblijfoppervlaktes. Ook het (ver)bouwen van belendende gebouwen zoals garages en schuren. De jarenlange ervaring alsmede het samenwerken met diverse partners zorgt voor een ideale combinatie om particulieren van uitstekend en vakkundig advies te voorzien. Communicatie voor, tijdens en na het bouwproject is in de loop der jaren onze sterke kracht gebleken. 

Gewoon meer ruimte. En dus woonplezier! 

Van Vliet Bouw en Advies zorgt echt voor meer woonplezier. Onze oplossingen voor aan- en uitbouwconstructies hebben voor vele particuliere opdrachtgevers enorme ruimtewinst opgeleverd. Een kwestie van een optimale samenwerking tussen de particuliere opdrachtgever, de architect en Van Vliet Bouw en Advies. Met name de directievoering en aandacht voor deadlines en de kwaliteit van werkzaamheden en gebruik van producten en technieken zorgen voor een langdurige oplossing. 

Wellicht het leukste om te doen. Onze oplossingen voor dakterrassen en -opbouwen. Puur extra woongenot. 

Van Vliet Bouw en Advies is wellicht dé specialist als het gaat om oplossingen voor dakterrassen en dakopbouwen. Alleen al het plezier om tot een creatieve oplossing te komen om optimaal ruimte te creëren. Tot op de dag van vandaag heeft Van Vliet Bouw en Advies voor een geweldige oplossing gezorgd. Een prachtig mooi dakterras helemaal in de stijl van de woning of een dakbopbouw die door de bijzondere constructies en indeling meer ruimte oplevert voor bewoners. Van Vliet Bouw en Advies helpt de particuliere opdrachtgever om het maximale uit een dakterras of dakopbouw te halen. Ervaar eens het enthousiasme van Van Vliet Bouw en Advies. 

 

Wat hebben we niet gedaan? Van gelijkvloers tot unieke concepten van meerdere etages. Allemaal vrijstaand. 

Van Vliet Bouw en Advies wordt ingeschakeld door diverse partijen indien er een kavel is aangekocht. Samen met de opdrachtgever, architecten en andere specialisten wordt Van Vliet Bouw en Advies niet alleen in de voorfase betrokken, maar voornamelijk ook in de daadwerkelijk uitvoeringswerkzaamheden. Kortom: Van papier tot steen. Van Vliet Bouw en Advies verzorgt de begeleiding van particulieren bij het gehele traject. De uitgebreide ervaring voor de bouw van een vrijstaande woning is wellicht het sterkste punt van Van Vliet Bouw en Advies. Neem eens contact op om de wensen voor de bouw van een vrijstaande woning te bespreken. 

Van Vliet Bouw en Advies als uw persoonlijke bouwadviseur.

Laagdrempelig. Dat is het communicatietraject tussen particuliere opdrachtgevers en Van Vliet Bouw en Advies. Voor alle vragen rond een bouwtraject kunt u voorleggen aan uw persoonlijke contactpersoon. Met name in het voortraject maakt uw persoonlijke contactpersoon goede afspraken over de wijze en intensiteit van communiceren. Van Vliet Bouw en Advies levert maatwerk als het gaat om de communicatie. Uw persoonlijke contactpersoon zal u op de door u gewenste tijdstippen u op de hoogte houden van het bouwproces. Het is een kwestie van een eerste contact. Neem eens vrijblijvend contact op met Van Vliet Bouw en Advies. 

Uw contactpersoon: Ronald van Vliet

Een bouwvergunning aanvragen en blijvend monitoren. 

Van Vliet Bouw en Advies heeft actuele kennis over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze nieuwe wetgeving heeft er voor gezorgd dat een groot aantal vergunningtypes zijn teruggebracht tot één nieuw vergunningsstelsel: de omgevingsvergunning (in de volksmond de bouwvergunning). Van Vliet Bouw en Advies begeleidt u bij de toetsing of er een omgevingsvergunning nodig is, de eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning en uiteindelijk het bouwen conform de omgevingsvergunning. De kosten voor de leges van een omgevingsvergunning zijn o.a. afhankelijk van uw gemeente en de jaarlijkse vaststelling van overheidswege. Van Vliet Bouw en Adies adviseert u om contact op te nemen om een eventueel vergunningstraject te starten. Het voorkomt procedurele en juridische gevolgen tijdens en na het bouwtraject.